hit counter rozifleur
Welkom.wie zijn wij?.Werking van Chelaten.product info.Contact.
ROZIFLEUR BLADVERSTERKER
Het middel om blad en bloemkleur te verbeteren

Spuiten:
Bij wekelijks gebruik kan bij normale groei 2 liter per  1000 liter spuitoplossing gemengd worden

LVM:
Bij wekelijks gebruik kan bij normale groei 2 liter per 10 liter draagstof per Ha.
Bij geringe groei 1 liter per 10 liter draagstof per Ha.

Alvorens een volledige bespuiting te doen dient men vooraf eerst een proefbespuiting te doen.
Toediening:
Toediening alleen via bovengenoemde apparatuur.
Geïntegreerde bestrijding:
ROZIFLEUR kan gebruikt worden in combinatie met natuurlijke bestrijders
Goed mengbaar met de meeste gewasbeschermingsmiddelen.


Deze bladvoeding en uitvloeier bevat o.a.:
In mol/L :
0,29 K – 0,3 Ca – 0,05 Mg – 0,1 S – 0,01 No3
0,2 So4 – 0,14 P
In mmol/L:
230 Fe – 8 Mn – 0,15 Zn – 4,3 B – 19,8 Cu – 0,01 Mo

Algemene voorzorgmaatregelen:
Product in originele verpakking bewaren.
Buiten bereik van kinderen houden.
Bij aanraking met de ogen direct minimaal 15 minuten spoelen met
water en/of huisarts raadplegen.
Na gebruik handen wassen.

Daar wij geen controle kunnen uitoefenen op de behandeling / opslag
en/of toepassing en gebruik in het algemeen, kunnen wij geen garantie
geven wat het resultaat betreft en geen aansprakelijkheid aanvaarden
voor eventuele schade voortvloeiende uit de toepassing van dit product.

Verpakking eenheid:10 liter         SCHUDDEN VOOR GEBRUIK


Prijzen en specificaties zijn onder voorbehoud. Afbeeldingen van producten kunnen afwijken van de op deze website genoemde specificaties. Op al onze aanbiedingen en leveringen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Typefouten en prijswijzigingen voorbehouden. © 2004-2010 Handelsonderneming H.M. Veenman B.V.

H.M. Veenman B.V. Tel 010-5212480, fax 010-5213775, E-mail veenman@planet.nl, kvk haaglanden: 29045072,
BTW nr.: NL 09.000.41.03.b01