hit counter lignohumaat 1
Welkom.wie zijn wij?.Werking van Chelaten.product info.Contact.
Humaten voor bodem en planten vitalisering
Wat zijn humuszuren en humaten
Humuszuren zijn een groep van macro en micro-moleculaire verbindingen met een donkere kleur ontstaan uit het humificatie proces en worden in de vorm van met name kalium humaten gebruikt in de land-,en tuinbouw, bij milieuverontreinigingen en bodemverbeteringen.
Chemisch gezien heeft humus een macro-en een micro-moleculair deel.(humuszuren en fulvinezuren/ Humaten en fulvaten) Een positief effect in landbouwkundig gebruik -bodem en planten vitalisering- is te verwachten als beide als complex voorkomen en volledig oplosbaar en hoog bioactief zijn.
Lignohumates™ zijn anders en kennen veel voordelen!
o Lignohumaten! Het uitgangsmateriaal is jonger; het bevat geen stoffen die door eeuwen lange invloeden zijn opgenomen.

o Het uitgangsmateriaal heeft een stabiele kwaliteit; het wordt industrieel geproduceerd. Het eindproduct is van gegarandeerde kwaliteit.

o De gebruikte technologie levert geen afvalstoffen op. Het basis materiaal wordt volledig gebruikt.

o Het basis materiaal bevat geen zware metalen.
o Lignohumate™ is het eerste product dat een complex van macro en micromoleculaire humuszuren (humaten en fulvaten) bevat van 90% totaal.

o Alle bestanddelen van Lignohumate™ zijn in de vorm van bioactieve humuszuren.

o Ligno-humaat is volledig oplosbaar. Het kan daarom ook gebruikt worden samen met andere producten.

o Ligno-humaat bevat uitsluitend bioactieve bestanddelen.

 Planten vitalisering
Lignohumaat is volledig bio-actief het stimuleert planten enzymen, werkt als een katalysator; de wortelademhaling en groei van het wortelsysteem wordt bevorderd; stimuleert chlorofyl productie; voedingstoffen opname neemt toe en zijn gemakkelijker beschikbaar voor de planten; het vitamine gehalte van de planten neemt toe; de kiemkracht van zaden neemt toe, stimuleert de celdeling, het drogestof gehalte neemt toe. Onder moeilijke omstandigheden als, droogte te veel water, vorst, hitte, gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, minerale meststoffen kunnen gewassen "in de stress" komen. Lignohumaat heeft een anti-stress werking. De planten hebben minder "last" van deze omstandigheden en herstellen sneller.
Een breed spectrum van gebruiksmogelijkheden.
bodem, substraten, hydrocultuur, bladtoepassing, zaaigoedbehandeling, compostversnelling, biotechnologie, bodemsanering, meristeemcultuur, vermindering stank bij gier en drijfmest.
Uw voordeel:Minder mestoffen en gewasbeschermingsmiddelen nodig bij combinatie met Lignohumaat, hogere opbrengsten
Lignohumates™  
We bieden een high-tech hooggeconcentreerde kaliumhumaten aan voor de land-, en tuinbouw geproduceerd onder het handelsmerk «Ligno humate»™. De producten zijn geschikt voor de toepassing in land en tuinbouw en kunnen zowel in combinatie met minerale meststoffen en als zelfstandig product worden toegepast.
Het product wordt geleverd als schilfer granulaat 90%. «
Ligno humate» ‘A’ – droog product.
Daarnaast worden vloeibare producten geleverd in de 12% en 6% vorm.