hit counter mn ++ 6%
Welkom.wie zijn wij?.Werking van Chelaten.product info.Contact.
SUPER®SPOOR MAXI INNO-Mn 6%
Biologisch mangaanchelaat 6%
Chelaatvormer: flavonoïdecomplex (plantenkleurstof.)

Oorzaken van Mangaantekort:

Lage temperatuur en blijvende nattigheid zijn de hoofdoorzaken van tijdelijk mangaantekort.
Verdere oorzaken zijn: bodems met hoog kalkgehalte, veengrond, zware kleigrond met een laag organisch aandeel, lichte zandbodem met een pH-waarde van meer dan 6, zinkoverschot, ijzeroverschot, evenals een hoog kopergehalte. Met behulp van SSM INNO-mangaanchelaat als bladtoepassing kan een mangaantekort in korte tijd worden opgeheven.

Symptomen van het tekort:
Lichtgroene tot geelrode bladoppervlakken tussen groene nerven, grijze tot witachtige bladvlekken.

Werking van mangaan:
In het blad werkt mangaan als katalysator om ijzer+++ om te zetten naar ijzer++. Dat betekend, dat ijzer van FeO³ wordt omgevormd naar de 2-waardige assimileerbare vorm FeO². Mangaan als enzym activeert  de vorming van lipiden in de planten en neemt deel aan de chlorofylvorming, evenals aan de stikstofassimilatie. Het is onontbeerlijk voor de assimilatie van kooldioxide.
Mn helpt bij de vorming van vitamine A en C.

Wat is SUPER SPOOR MAXI INNO-mangaanchelaat?
SSM INNO-mangaanchelaat is een mangaancomplex op plantaardige basis. Het bestaat uit een gemodificeerd flavonoïde ( plantenkleurstof) uit schors en is volledig oplosbaar in water. Dit Mangaanchelaat onderscheidt zich van alle synthetische chelaten door zijn natuurlijke oorsprong. Als SSM INNO-Mn als bladmest wordt toegepast neigt het tot een aanzienlijk kleinere fytotoxiciteit en kan daardoor in hogere concentratie worden toegepast, zonder dat schade onstaat. Bij gebruik van SSM INNO-Mn als sproeimiddel is een testbespuiting aan te bevelen, alvorens het totale gewas te behandelen.

Gehalte:

Mangaan als Mn                               
Zwavel als S                                       
In water oplosbaar gedeelte


Andere tekortkomingsverschijnselen:
Veel chlorosen lijken op de mangaantekort-chlorose, maar zijn tekortkomingsverschijnselen van ijzer of magnesium. Deze kunnen met SSM INNO-Fe of SSM INNO-magnesiumchelaat worden opgeheven.
Prijzen en specificaties zijn onder voorbehoud. Afbeeldingen van producten kunnen afwijken van de op deze website genoemde specificaties. Op al onze aanbiedingen en leveringen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Typefouten en prijswijzigingen voorbehouden. © 2004-2010 Handelsonderneming H.M. Veenman B.V.

H.M. Veenman B.V. Tel 010-5212480, fax 010-5213775, E-mail veenman@planet.nl, kvk haaglanden: 29045072,
BTW nr.: NL 09.000.41.03.b01

6,0   %

3,5   %

99,8   %